Projejkt Info

Infografika opowiadająca o nowej inwestycji w kozienickiej elektrowni. Instalacja Odsiarczania Spalin w formacie 3D.